Казус Донатикс

Донатикс

Монкони ЕООД предоставя своите услуги от Уеб Агенция и Уеб Консултинг на Донатикс ООД от 2016 г. насам. Дългосрочното сътрудничество е все още в сила и днес! Това сътрудничество може да се определи като успешно продължително партньорство. Както Монкони, така и Донатикс предлагат своите услуги един на друг с отлични резултати. Сътрудничили сме по разработката на редица уеб сайтове, базирани най-вече на известната CMS платформа WordPress.

“Работил съм с Монкони ЕООД по редица уеб проекти. Успешният ни опит заедно ми дава увереност да кажа, че: Гъвкавостта, качеството и професионализмът на Монкони правят сътрудничеството около големи и интензивни проекти гладко и ясно. Това води до завършване на проекта в рамките на бюджета и навреме. Всеки от екипа е силно мотивиран и посветен на проекта от първия ден до финалната фаза на производство.”
– Dobromir Kotsev, CEO Donatix Ltd


  • България
  • Донатикс ООД
  • 2016 - Днес
  • Услуги от Уеб Агенция и Уеб Консултинг
  • https://donatix.net