Казус CloudTel

CloudTel

Монкони ЕООД предоставя своите услуги от Уеб Агенция и Уеб Консултинг на CloudTel Ltd от 2015 г. насам. Дългосрочното сътрудничество е все още в сила и днес! На нашата компания бяха възложени задачи като разработването на редица фирмени уеб сайтoве, вътрешни уеб консултации за решаване на проблеми, както и подобрения, еволюции и поддръжка на съществуващи уеб системи.

“Работя със Симеон (Монкони ЕООД) от няколко години и мога да кажа, в светлината на получените резултати, че това е плодотворно сътрудничество. Неговите знания и професионализъм ни позволяват да се изправим пред всеки проблем със сигурността за постигането на отличен резултат. Освен това, зад неговата строга стриктност са скрити две важни качества: лоялност и щедрост. В заключение мога да кажа, че е удоволствие да работим със Симеон Петров.”
– Pippo Ansaldo, Corporate Image Manager CloudTel Ltd


  • Италия
  • CloudTel Ltd
  • 2015 - Днес
  • Услуги от Уеб Агенция и Уеб Консултинг
  • http://www.cloud-tel.it