Казус VOICES from the Blogs

VOICES from the Blogs

Монкони ЕООД предостави своите услуги от Дистанционен Уеб Аутсорсинг и Уеб Консултинг на VOICES from the Blogs Ltd от 2014 г. до 2018 г. На нашата компания бе възложена задачата за проектиране, разработване, управление, и еволюционна поддръжката на частна уеб платформа, за статистически анализи и управление на големи данни (big data – милиарди обработени и анализирани данни). За целта използвахме специализирани услуги предлагани от Google Cloud Platform. За постигането на целите, два фул стак уеб програмисти работиха от дистанция за VOICES from the Blogs с дългосрочени договори, базирани на часова ставка.

“От 2014 г. насам Симеон си сътрудничи с VOICES from the Blogs, разработвайки собствената ни платформата за анализи. Симеон е доказано професионален и точен в доставките, проактивен в проектирането на архитектури и отворен за диалог. Симеон и неговата компания (Монкони ЕООД) със сигурност са валидна и стабилна подкрепа за нашите дейности за развитие.”
– Stefano M. Iacus, CEO/CTO VOICES from the Blogs Ltd


  • Италия
  • VOICES from the Blogs Ltd
  • 2014 - 2018
  • Услуги от Дистанционен Уеб Аутсорсинг и Уеб Консултинг
  • https://www.voices-int.com